Styrelse 2017

Ordinarie ledamöter:
Birgitta Thelander, ordförande, Tattby, Tel 076-116 11 11,    bi.thelander@gmail.com
Henning Rodhe, vice ordförande, Syrenparken, Tel 070-646 43 42
Madeleine Sundmark, kassör, Tattby, Tel 070 768 76 77,   madeleine.sundmark@telia.com

Maj Kinnander, Saltsjöbaden, Tel. 073 622 87 58, arkivarie
Claes Funck, Syrenparken, Tel. 073 739 83 43 bildarkiv
Anders Englund, Tattby, Tel. 076 840 70 60

Pia Ros’en – Lidström , Saltsjöbaden, tel. 070 718 20 24
Ingegerd Ekstam, Syrenparken, 070 815 09 34
Gert Svahn, 0770-5232762
Johan Mur’en, 070-7478171
Claes Garelius, 070-7455920

Valberedning:
Åke Söderberg, Saltsjöbaden, Tel. 070-880 78 68, sammankallande
Katarina Englén, Tel. 0733 22 15 78
Lilian Björklund

Revisorer:
Lennart Sahlin, Igelboda, Tel. 070 517 60 36
Kurt Björkholm, Neglinge Gärde, Tel 070 856 03 17

Revisorsuppleant:
Folke Procopé, Ljuskärrsberget, tel. 070 676 80 02

Föreningens adress:
Saltsjöbadens Hembygdsförening
Byvägen 54, PL 1, 133 34 Saltsjöbaden

Plusgiro: 37 22 91 – 5

T.f. webmaster: Lars-Åke Larsson, ake@cybis.se